Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γυμνάσια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2011

Publication Documents

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες (Γυμνάσια) και Διδακτικό Προσωπικό, με πλήρες ωράριο, κατά Φύλο, Κλάδο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
02. Λοιπό Προσωπικό των Γυμνασίων κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
03. Μαθητές Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03A. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03B. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03C. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03D. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
01. Αριθμός Γυμνασίων όλων των τύπων κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
02. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων Μαθητών, κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03. Σχολικές Μονάδες, Γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
04. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
04Α. Διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια νομό, φορέα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
05. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Γυμνασίων με πλήρες ωράριο κατά Κλάδο, Φύλο, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
06. Διδακτικό Προσωπικό των Γυμνασίων Όλων των Τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα και ΥΠΑ - Λήξη
06Α.Διδακτικό προσωπικό των γυμνασίων όλων των τύπων με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές κατά Φύλο, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
07.Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια νομό, φορέα, καθεστώς απασχόλησης και φύλο - Λήξη
08. Μαθητές Γυμνασίων όλων των τύπων που παρέμειναν εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του σχολικού έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, ΥΠΑ, Νομό και Φορέα - Λήξη
09. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση αδικαιολόγητα, κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10. Μαθητές που έχουν εγγραφεί για δυο ή περισσότερες φορές στην ίδια Τάξη, κατά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
11. Κατανομή των Τμημάτων κατά Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12. Μαθητές που πήραν μέρος στις τελικές εξετάσεις και προήχθησαν ή απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
12A. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φορέα, Φύλο, Τάξη ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
13. Μαθητές που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, ξένη γλώσσα, τάξη και φύλο - Λήξη
13Α. Σύνολο μαθητών που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, τύπο σχολικής μονάδας, ξένη γλώσσα, τάξη και φύλο - Λήξη
13Β. Σύνολο μαθητών που διδάσκονται ξένες γλώσσες, κατά περιφέρεια, νομό, τύπο σχολικής μονάδας, ξένη γλώσσα, τάξη και φύλο - Λήξη
15. Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα και φύλο - Λήξη
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Γυμνάσια, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
I. Μαθητές Γυμνασίων όλων των τύπων οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι, έλαβαν μέρος στις εξετάσεις και προήχθησαν κατά Φύλο, Τάξη και Φορέα - Λήξη
Publication Documents

Χρονοσειρά