Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γυμνάσια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2014

Publication Documents

Πίνακας

01. Σχολικές Μονάδες (Γυμνάσια) και Διδακτικό Προσωπικό, με πλήρες ωράριο, κατά Φύλο, Κλάδο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
02. Λοιπό Προσωπικό των Γυμνασίων κατά Φύλο, ΥΠΑ, Νομό, Είδος (Ημερήσια - Εσπερινά) και Φορέα (Δημόσια - Ιδιωτικά) - Έναρξη
03. Μαθητές Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03A. Μαθητές Δημοσίων Ημερησίων Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03B. Μαθητές Ιδιωτικών Ημερησίων Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03C. Μαθητές Δημοσίων Εσπερινών Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
03D. Μαθητές Ιδιωτικών Εσπερινών Γυμνασίων κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, ΥΠΑ, Νομό και Τάξη - Έναρξη
01L. Αριθμός Γυμνασίων όλων των Τύπων κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
02L. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος Βάσει του Αριθμού των Εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
03L. Σχολικές Μονάδες και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Είδος, Τύπο Σχολικής Μονάδας, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ειδικότητα, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04ΑL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05L. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Γυμνασίων με Πλήρες Ωράριο κατά Κλάδο, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Γυμνασίων όλων των Τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
06ΑL. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Γυμνασίων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
07L. Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό κατά καθεστώς απασχόλησης, φύλο, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης
08L. Μαθητές Γυμνασίων όλων των Τύπων που Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του Σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
09L. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση για οποιαδήποτε λόγο κατά φύλο, έτος γέννησης, τάξη, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης, Τάξη, Φορέα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί δύο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη, κατά φύλο, τάξη, φορέα, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης τά Φύλο, Τάξη, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
11L. Κατανομή των Τμημάτων κατά Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12L. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή Απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12AL. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
13L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Γυμνάσια, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
15L. Αλλοδαποί μαθητές κατά υπηκοότητα, φύλο, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης
IL. Μαθητές γυμνασίων όλων των τύπων, οι οποίοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι και έλαβαν μέρος στις εξετάσεις, Λήξης
Publication Documents