Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Αγγελοπούλου Δήμητρα
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email d.angelopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γυμνάσια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2015

Γυμνάσια (σχ. πληθυσμός,μονάδες,προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη), 2015

Publication Documents

Πίνακας

10L. Μαθητές που έχουν εγγραφεί δύο ή περισσότερες φορές στην ίδια τάξη, κατά φύλο, τάξη, φορέα, Περιφέρεια και Νομό, Λήξη
09L. Μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση για οποιαδήποτε λόγο κατά φύλο, έτος γέννησης, τάξη, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης
07L. Λοιπό μη διδακτικό προσωπικό κατά καθεστώς απασχόλησης, φύλο, Περιφέρεια και Νομό, Λήξης
16L. Αριθμός Τμημάτων ένταξης και αριθμός μαθητών σε αυτά στα Δημόσια Γυμνάσια, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
15. Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, φορέα, υπηκοότητα και φύλο - Λήξη
IL. Μαθητές Γυμνασίων όλων των Τύπων που Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι και Έλαβαν Μέρος στις Εξετάσεις - Λήξη
13L. Μαθητές που Διδάσκονται Ξένες Γλώσσες κατά Φύλο, Ξένη Γλώσσα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12AL. Αριθμός Αποφοιτησάντων κατά Φύλο, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
12L. Μαθητές που πήραν μέρος στις Τελικές Εξετάσεις και Προήχθησαν ή Απορρίφθηκαν κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
11L. Κατανομή των Τμημάτων κατά Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
08L. Μαθητές Γυμνασίων όλων των Τύπων που Παρέμειναν Εγγεγραμμένοι κατά τη Λήξη του Σχολικού Έτους κατά Φύλο, Έτος Γέννησης, Τάξη, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
06ΑL. Διδακτικό Προσωπικό των Δημόσιων Γυμνασίων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
06L. Διδακτικό Προσωπικό των Γυμνασίων όλων των Τύπων με Μεταπτυχιακές ή άλλες Πρόσθετες Σπουδές κατά Φύλο και Περιφέρεια - Λήξη
04ΑL. Διδακτικό Προσωπικό κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ειδικότητα, Ιδιότητα, Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
02L. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες κατά Μέγεθος Βάσει του Αριθμού των Εγγεγραμμένων Μαθητών κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
01L. Αριθμός Γυμνασίων όλων των Τύπων κατά Περιφέρεια και Νομό – Λήξη
05AL. Διδακτικό προσωπικό των δημοσίων γυμνασίων, κατά κλάδο, φύλο, Περιφέρεια και Νομό, Λήξη
05BL. Διδακτικό προσωπικό των ιδιωτικών γυμνασίων, κατά κλάδο, φύλο, Περιφέρεια και Νομό, Λήξη
03L. Σχολικές μονάδες και Γενικά Χαρακτηριστικά αυτών κατά Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
Publication Documents