Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Προϊστάμενος/η Σπυρούλης Στέργιος
Τηλέφωνα 213 1352050, 210 4852050
Γραμματεία 213 1352049, 213 1352457
Φαξ 213 1352474
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.spyroulis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Κτηνοτροφία και Κτηνοτροφικά Προϊόντα / 2016

Κτηνοτροφία και Κτηνοτροφικά Προϊόντα, 2016

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Ίπποι, ημίονοι και όνοι (όλων των ηλικιών) στις 31.12.2016,κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02. Βόδια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες και βουβάλια (όλων των ηλικιών) στις 31.12.2016, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
03. Πρόβατα, αίγες και χοίροι (όλων των ηλικιών) στις 31.12.2016, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
04. Πουλερικά, κουνέλια (όλων των ηλικιών) και κυψέλες μελισσών στις 31.12.2016, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
05. Ζώα που γεννήθηκαν κατά το έτος 2016 (αρνιά και κατσίκια από 1.10.2015 έως 30.9.2016), κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητακή Ενότητα
06. Ζώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος 2016, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07α. Παραγωγή γάλακτος, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07β. Παραγωγή κρέατος (αναλυτικά) κατά είδος σφάγιου, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
7γ. Παραγωγή λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
08. Παραγωγή επιλεγμένων παράγωγων κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
Publication Documents