Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Προϊστάμενος/η Σπυρούλης Στέργιος
Τηλέφωνα 213 1352050, 210 4852050
Γραμματεία 213 1352049, 213 1352457
Φαξ 213 1352474
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.spyroulis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Κτηνοτροφία και Κτηνοτροφικά Προϊόντα / 2011

Κτηνοτροφία και Κτηνοτροφικά Προϊόντα, 2011

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Ίπποι, ημίονοι και όνοι (όλων των ηλικιών),κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02. Βόδια, ταύροι, δαμάλια, αγελάδες και βουβάλια (όλων των ηλικιών), κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
03. Πρόβατα, αίγες και χοίροι (όλων των ηλικιών), κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
04. Πουλερικά, κουνέλια (όλων των ηλικιών) και κυψέλες μελισσών, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
05. Ζώα που γεννήθηκαν στη διάρκεια του έτους, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
06. Ζώα που αρμέχτηκαν όλο το έτος, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07α. Παραγωγή γάλακτος, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07β. Παραγωγή κρέατος κατά είδος σφάγιου, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07γ. Παραγωγή λοιπών κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
08. Παραγωγή επιλεγμένων παράγωγων κτηνοτροφικών προϊόντων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
Publication Documents