Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη / 2018

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη, 2018

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01L. Σχολικές Μονάδες και τρόπος λειτουργίας τους κατά τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό - Λήξη
02L. Σχολικές Μονάδες και γενικά χαρακτηριστικά αυτών, κατά τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό - Λήξη
03AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο, περιφέρεια και νομό-Λήξη
03L.Διδακτικό Προσωπικό Δημοσίων σχολικών μονάδων, κατά φύλο, κλάδο, ιδιότητα, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό-Λήξη
4AL. Διδακτικό Προσωπικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία, κατά φύλο, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό – Λήξη
04L. Διδακτικό Προσωπικό με μεταπτυχιακές ή άλλες πρόσθετες σπουδές, κατά φύλο, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό - Λήξη
05AL. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο, περιφέρεια και νομό - Λήξη
05L. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, ειδικότητα, φύλο, περιφέρεια και νομό - Λήξη
06L.Λοιπό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, καθεστώς απασχόλησης (πλήρους, μερικής), περιφέρεια και νομό - Λήξη
07AL. Μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης, φύλο, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό - Λήξη
07ΒL. Μαθητές στα Ειδικά Δημοτικά-Γυμνάσια-Επαγγελματικά Γυμνάσια-ΤΕΕ Α’ βαθμίδας-ΕΕΕΕΚ, κατά έτος γέννησης, φύλο, τάξη φοίτησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
08L. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αποφοίτησαν, κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό - Λήξη
08ΑL. Μαθητές που αποφοίτησαν από Ειδικά Λύκεια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη
09ΑL. Μαθητές Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου που αποφοίτησαν, κατά φύλο, ειδικότητα, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
09ΒL. Μαθητές ΕΕΕΕΚ που αποφοίτησαν, κατά φύλο, ειδικότητα, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
09CL. Μαθητές Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου που αποφοίτησαν, κατά φύλο, ειδικότητα, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
10AL. Αλλοδαποί Μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, υπηκοότητα, περιφέρεια και νομό – Λήξη
10L. Οικότροφοι Μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11ΑL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Λύκεια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, κατά έτος γέννησης, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11CL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Δημοτικά, κατά φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11DL.Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Γυμνάσια, ΕΕΕΕΚ, Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, φύλο, έτος γέννησης, περιφέρεια και νομό-Λήξη
IL. Σχολικές Μονάδες κατά φορέα, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό – Λήξη
IIL. Διδακτικό Προσωπικό και Μαθητές, κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη