Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη / 2008

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

I. Εκπαιδευτικές Μονάδες κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
II. Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μαθητές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (με Πλήρη Απασχόληση) κατά Φύλο, Ειδικότητα, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Εκπαιδευτίκο Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες Σπουδές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
Εκπαιδευτικές Μονάδες γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως Φορέα και Εποπτεύσα Αρχή ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Εκπαιδευτικές Μονάδες και τρόπος λειτουργίας τους κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύουσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύσα Αρχή κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που Αποφοίτησαν κατά Φύλο, Κατηγορία, Ειδικής Εκπαιδεύσης Ανάγκης, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Εποπτεύουσα Αρχή, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Μαθητές Τεχνικής και Αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης που αποφοίτησαν κατά Ειδικότητα, Φύλο, Κατηγορία Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης, Φορέα, Εποπτεύουσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
Μαθητές κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Κατηγορία Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέας και Εκπαιδεύουσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
Οικότροφοι Μαθητές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύουσα Αρχή κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη