Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
Προϊστάμενος/η Κρητικός Αντώνιος
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.kritikos@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη / 2013

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01L. Εκπαιδευτικές Μονάδες και τρόπος λειτουργίας τους κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύουσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
02L. Εκπαιδευτικές Μονάδες γενικά χαρακτηριστικά αυτών κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως Φορέα και Εποπτεύσα Αρχή ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
03AL. Εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια, νομό, εποπτεύουσα αρχή, βαθμίδα εκπαίδευσης, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
03L. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Ιδιότητα, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύσα Αρχή κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
04L. Εκπαιδευτίκο Προσωπικό με Μεταπτυχιακές ή άλλες Σπουδές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
05AL. Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά περιφέρεια, νομό, εποπτεύουσα αρχή, βαθμίδα εκπαίδευσης, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
05L. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (με Πλήρη Απασχόληση) κατά Φύλο, Ειδικότητα, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
06L. Λοιπό Προσωπικό κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εποπτεύσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
07AL. Μαθητές κατά Φύλο, Έτος Γεννήσεως, Κατηγορία Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εκπαιδεύουσα Αρχή και ΥΠΑ - Λήξη
08L. Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που Αποφοίτησαν κατά Φύλο, Κατηγορία, Ειδικής Εκπαιδεύσης Ανάγκης, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Εποπτεύουσα Αρχή, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
09L. Μαθητές Τεχνικής και Αδιαβάθμητης Εκπαίδευσης που αποφοίτησαν κατά Ειδικότητα, Φύλο, Κατηγορία Ειδικής Εκπαιδευτικής Ανάγκης, Φορέα, Εποπτεύουσα Αρχή, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
10AL. Αλλοδαποί μαθητές, κατά περιφέρεια, νομό, εποπτεύουσα αρχή, βαθμίδα εκπαίδευσης, υπηκοότητα και φύλο - Λήξη
10L. Οικότροφοι Μαθητές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα και Εποπτεύουσα Αρχή κατά ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
I. Εκπαιδευτικές Μονάδες κατά Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
II. Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μαθητές κατά Φύλο, Βαθμίδα Εκπαιδεύσεως, Φορέα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη