Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Τμήμα Στατιστικού Προγράμματος
Προϊστάμενος/η Πατεράκη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352190, 210 4852190
Γραμματεία 213 1353095
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email an.pateraki@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων / 2016

Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, 2016

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01.Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας
02. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας
03. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά τριψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας
04. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας
05. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια
06. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανα Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι, ανά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια
08.Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανα διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
09. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι, σε τριψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Περιφέρεια
10. Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι, σε τριψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας , Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
11. Αριθμός νομικών μονάδων ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και Νομική Μορφή στο σύνολο της Χώρας
12. Αριθμός νομικών μονάδων κατά τάξεις μεγέθους απασχόλησης ανά μονοψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας