Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών / 2011

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Α περιέχουν στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας και Περιφέρειας,από Β σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου,από Γ για οικισμούς με πληθυσμό 50.000 και άνω.

Publication Documents

Πίνακας

Α01. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α02. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης και λουτρού. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α03. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης και τουαλέτας ή WC. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α04. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), διαθεσιμότητα κουζίνας και θέρμανσης. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α05. Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α06. Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2) και αριθμό δωματίων. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α07. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας και μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α08. Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού και είδος κατοικίας (κανονική ή μη κανονική) που διαμένουν. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α09. Μόνιμος πληθυσμός κατά είδος καταλύματος, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α10. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας και αριθμό παιδιών. Μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α11. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α12. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό απασχολούμενων μελών. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α13. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, μέγεθος και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α14. Μέλη πυρηνικών οικογενειών κατά θέση στην πυρηνική οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α15. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), τύπο κτιρίου και είδος μόνωσης. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α16. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), περίοδο κατασκευής και είδος μόνωσης. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α17. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α18. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων και αριθμό θέσεων σταθμευσης. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α19. Νοικοκυριά κατά μέγεθος αυτών και αριθμό αυτοκινήτων. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α20. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων και τύπο κυριότητας της κατοικίας που διαμένουν. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α21. Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής οικογένειας και ποσοστιαία κατανομή τους ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α22. Νοικοκυριά κατά μέση ηλικία των μελών τους, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό ανακύκλωσης. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α23. Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό ανακύκλωσης. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Β01. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας. Περιφερειακές Ενότητες
Β02. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας. Δήμοι
Β03. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα λουτρού. Περιφερειακές Ενότητες
Β04. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές), και διαθεσιμότητα λουτρού. Περιφερειακές Ενότητες
Β05. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα δικτύου ύδρευσης. Περιφερειακές Ενότητες
Β06. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα λουτρού. Δήμοι
Β07. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC. Περιφερειακές Ενότητες
Β08. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC. Δήμοι
Β09. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα κουζίνας. Περιφερειακές Ενότητες
Β10. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα κουζίνας. Δήμοι
Β11. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα θέρμανσης. Περιφερειακές Ενότητες
Β12. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα θέρμανσης. Δήμοι
Β13. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου. Περιφερειακές Ενότητες
Β14. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου. Δήμοι
Β15. Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β16. Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β17. Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2). Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β18. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β19. Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β20. Πυρηνικές οικογένειες, μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Περιφερειακές Ενότητες
Β21. Πυρηνικές οικογένειες, μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Δήμοι
Β22. Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό παιδιών.Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β23. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Περιφερειακές ενότητες
Β24. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Δήμοι
Β25. Πυρηνικές οικογένειες κατά μέγεθος και αριθμό απασχολούμενων μελών. Περιφερειακές Ενότητες
Β26. Πυρηνικές οικογένειες κατά αριθμό απασχολούμενων μελών. Δήμοι
Β27. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων. Περιφερειακές Ενότητες
Β28. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και είδος μόνωσης. Περιφερειακές Ενότητες
Β29. Kανονικές κατοικίες κατά είδος μόνωσης. Δήμοι
Β30. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα. Περιφερειακή Ενότητα
Β31. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα. Δήμοι
Β32. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για θέρμανση. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β33. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για ζεστό νερό. Περιφερειακή Ενότητα
Β34. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για ζεστό νερό. Δήμοι
Β35. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεσή τους. Περιφερειακές Ενότητες
Β36. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεσή τους. Δήμοι
Β37. Νοικοκυριά κατά αριθμό θέσεων στάθμευσης που έχουν στη διάθεσή τους. Περιφερειακές Ενότητες
Β38. Νοικοκυριά κατά αριθμό θέσεων σταθμευσης που έχουν στη διάθεσή τους. Δήμοι
Β39. Νοικοκυριά κατά μέγεθος αυτών και αριθμό αυτοκινήτων. Περιφερειακές Ενότητες
Β40. Νοικοκυριά κατά μέγεθος αυτών και αριθμό αυτοκινήτων. Δήμοι
Β41. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων και τύπο κυριότητας της κατοικίας που διαμένουν. Περιφερειακές Ενότητες
Β42. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων και τύπο κυριότητας της κατοικίας που διαμένουν. Δήμοι
Β43. Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής οικογένειας και ποσοστιαία κατανομή τους ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Περιφερειακές Ενότητες
Β44. Ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριών ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.Δήμοι
Β45. Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό ανακύκλωσης. Περιφερειακές Ενότητες
Γ01. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά πυκνότητα κατοικήσεως και τύπο κυριότητας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ02. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα λουτρού. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ03. Κανονικές κατοικίες κατά διαθεσιμότητα τουαλέτας ή WC. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ04. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα κουζίνας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ05. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο κτιρίου. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ06. Κανονικές κατοικίες κατά αριθμό δωματίων. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ07. Κανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και διαθεσιμότητα θέρμανσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ08. Κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ09. Κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2). Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ10. Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά μέγεθος νοικοκυριού. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ11. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας και αριθμό παιδιών. Μέλη πυρηνικών οικογενειών και αριθμός παιδιών κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ12. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ13. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και αριθμό απασχολούμενων μελών. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ14. Πυρηνικές οικογένειες κατά τύπο πυρηνικής και υπηκοότητα συζύγων, συντρόφων και μόνων γονέων. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ15. Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας (κατοικούμενες, κενές) και είδος μόνωσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ16. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για θέρμανση. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ17. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για ζεστό νερό. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ18. Νοικοκυριά κατά αριθμό αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεσή τους. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ19. Νοικοκυριά κατά αριθμό θέσεων στάθμευσης που έχουν στη διάθεσή τους. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ20. Νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού και τύπο πυρηνικής οικογένειας και ποσοστιαία κατανομή τους ανάλογα με την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ21. Νοικοκυριά κατά μέση ηλικία των μελών τους, ανάλογα με την προώθηση απορριμάτων για ανακύκλωση και το ποσοστό ανακύκλωσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Publication Documents