Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών / 1991

Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Κανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και
02. Κανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές
03. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και ν
04. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές
05. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά α
06. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές
07. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν, το καθεστώς ενοικήσεως και τα άτομα που τις κατοικούν. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές, ημιαστικές
08. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες, κατά καθεστώς ενοικήσεως, αριθμό δωματίων και αριθμό ατόμων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεω
09. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμε
10. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια (τ.μ.) και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερί
11. Κατοικούμενες κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και τον αριθμό δωματίων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
12. Πληθυσμός που απογράφηκε σε κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περ
13. Πληθυσμός που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες κατανεμόμενος σε επαγγελματικό προσωπικό, πελάτες ή τροφίμους, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και είδος συλλογικής κατοικίας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλον
14. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημι
15. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές
16. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως και σε μη κανονικές κατοικίες. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορε
17. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
18. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινέ
19. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Ελλάδος, κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές, ημιαστ
20. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές, ημιορεινές και ο
21. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, κατά καθεστώς ενοικήσεως και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), η
22. Νοικοκυριά και μελη αυτών κατά οικογενειακή κατάσταση, ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού και φύλο. Σύνολο Ελλάδος
23. Νοικοκυριά κατά υπηκοότητα του υπευθύνου του νοικοκυριού, ανάλογα μετον αριθμό των μελών τους. Σύνολο Ελλάδος
24. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές περιοχές
25. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας 65 ετών και άνω. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
26. Νοικοκυριά που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως, καθώς και σε μη κανονικές κατοικίες, κατά ομάδες επαγγελμάτων των οικονομικώς ενεργών υπευθύνων του νοικοκυριού και οικονομικώς μη ενεργοί
27. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
28. Ιδιωτικά νοικοκυριά σε κανονικές ή μη κατοικίες, κατάσταση ενοικήσεως και τύπος νοικοκυριού. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
29. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
30. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, φύλο, οικογενειακή κατάσταση και θέση στην πυρηνική οικογένεια του αρχηγού. Σύνολο Ελλάδος
31. Μέλη σε ιδιωτικά νοκοκυριά κατά θέση στο νοικοκυριό και στην πυρηνική οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση, φύλο και ομάδες ηλικιών και σε συλλογικές κατοικίες κατά οικογενειακή κατάσταση, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
32. Γυναίκες σύζυγοι και μόνες μητέρες στην πυρηνική οικογένεια κατά ομάδα ηλικιών, οικονομικώς ενεργούς, αριθμό παιδιών και ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Ελλάδος και Γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές ημιαστικές και αγ
33. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας και αριθμό παιδιών κάτω των 6 ετών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
34. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος του νοικοκυριού και της πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
35. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
36. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, οικονομικώς ενεργοί ή μη, σύζυγοι ή μόνοι γονείς και παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές κα
37. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, επίπεδο εκπαίδευσης των συζύγων ή μόνου γονιού και παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και