Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χαρακτηριστικά κατοικιών - νοικοκυριών / 2001

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Μ περιέχουν στοιχεία Μόνιμου Πληθυσμού, ενώ οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Π περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Μ01. Κανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ02. Kανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Μ03. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ04. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Μ05. Κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ06. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Μ07. Κύριες κατοικούμενες κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν, το καθεστώς ενοικήσεως και τα μέλη που τις κατοικούν. Σύνολο Eλλάδος κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές
Μ08. Κύριες κατοικούμενες κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των μελών των νοικοκυριών τους και τον αριθμό δωματίων. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ09. Κύριες κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά καθεστώς ενοικήσεως, αριθμό δωματίων και αριθμό μελών. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ10. Κύριες, κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ11. Κύριες κατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2) και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ12. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
Μ13. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα
Μ14. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά δια
Μ15. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσ
Μ16. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και
Μ17. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Ελλάδος, κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές
Μ18. Nοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσμ
Μ19. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, κατά καθεστώς ενοικήσεως και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατ
Μ20. Νοικοκυριά και μέλη αυτών κατά οικογενειακή κατάσταση, ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού και φύλο. Σύνολο Eλλάδος
Μ21. Νοικοκυριά που διαμένουν σε κύριες κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως, καθώς και σε μη κανονικές κατοικίες, κατά ομάδες επαγγελμάτων των οικονομικώς ενεργών υπευθύνων του νοικοκυριού, και οικονομικώς μη
Μ22. Νοικοκυριά κατά υπηκοότητα του υπευθύνου του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Σύνολο Eλλάδος
Μ23. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών τους. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ24. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας κάτω των 15 ετών. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ25. Νοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας 65 ετών και άνω. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ26. Μέλη σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού, θέση στην πυρηνική οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ27. Γυναίκες σύζυγοι, σύντροφοι και μόνες μητέρες, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικονομικά ενεργοί, αριθμός παιδιών στην πυρηνική οικογένεια και ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερ
Μ28. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας με ή δίχως παιδιά κάτω των 6 ετών και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ29. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος του νοικοκυριού και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ30. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ31. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, οικονομική δραστηριότητα των συζύγων, συντρόφων ή μόνων γονέων και αριθμό παιδιών κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά
Μ32. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, επίπεδο εκπαίδευσης των συζύγων ή μόνου γονέα και αριθμό παιδιών κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγρο
Μ33. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ34. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού. Σύνολο Ελλάδος
Μ35. Ιδιωτικά νοικοκυριά που διαμένουν σε κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες, κατάσταση ενοικήσεως, τύπος νοικοκυριού και τύπος πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ36. Νοικοκυριά και Πυρηνικές Οικογένειες. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά) και οικισμοί
Μ37. Μόνιμος πληθυσμός συλλογικών κατοικιών, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και είδος συλλογικής κατοικίας. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π01. Kανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π02. Kανονικές κατοικίες κατά φορέα ιδιοκτησίας και μη κανονικές κατοικίες. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π03. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π04. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π05. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π06. Kανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π07. Kατοικούμενες κανονικές κατοικίες ανάλογα με τις ανέσεις που διαθέτουν, το καθεστώς ενοικήσεως και τα μέλη που τις κατοικούν. Σύνολο Eλλάδος κατά βαθμό αστικότητας. γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικέ
Π08. Kατοικούμενες κανονικές κατοικίες ανάλογα με τον αριθμό των μελών των νοικοκυριών τους και τον αριθμό δωματίων. Σύνολο Eλλάδος, αστικέςκαι αγροτικές περιοχές
Π09. Kατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά καθεστώς ενοικήσεως, αριθμό δωματίων και αριθμό μελών. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές,γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π10. Kατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά περίοδο κατασκευής και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π11. Kατοικούμενες κανονικές κατοικίες κατά επιφάνεια ( μ2) και καθεστώς ενοικήσεως. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π12. Nοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές. γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικ
Π13. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομο
Π14. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κα
Π15. Νοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Σύνολο Ελλάδος, κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγ
Π16. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, κατά καθεστώς ενοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστι
Π17. Nοικοκυριά και μέλη αυτών κατά οικογενειακή κατάσταση, ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού και φύλο. Σύνολο Eλλάδος
Π18. Nοικοκυριά που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως, καθώς και σε μη κανονικές κατοικίες, κατά ομάδες επαγγελμάτων των οικονομικώς ενεργών υπευθύνων του νοικοκυριού, και οικονομικώς μη ενε
Π19. Nοικοκυριά κατά υπηκοότητα του υπευθύνου του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους. Σύνολο Eλλάδος
Π20. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών τους. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π21. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας κάτω των 15 ετών. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π22. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, ηλικίας 65 ετών και άνω. Σύνολο Eλλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π23. Ιδιωτικά νοικοκυριά που διαμένουν σε κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες, κατάσταση ενοικήσεως, τύπος νοικοκυριού και τύπος πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π24. Μέλη σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο νοικοκυριού, θέση στην πυρηνική οικογένεια, οικογενειακή κατάσταση, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π25. Γυναίκες σύζυγοι, σύντροφοι και μόνες μητέρες, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικονομικά ενεργοί, αριθμός παιδιών στην πυρηνική οικογένεια και ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερ
Π26. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας με ή δίχως παιδιά κάτω των 6 ετών και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π27. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος του νοικοκυριού και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος και Γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π28. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, μέγεθος και αριθμό των οικονομικώς ενεργών μελών. Σύνολο Ελλάδος και Γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π29. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, οικονομική δραστηριότητα των συζύγων, συντρόφων ή μόνων γονέων και αριθμό παιδιών κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και Γεωγραφικά διαμερίσματα κατά
Π30. Πυρηνικές οικογένειες σε ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας, επίπεδο εκπαίδευσης των συζύγων ή μόνου γονέα και αριθμό παιδιών κάτω των 15 ετών. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγρο
Π31. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο και μέγεθος και κατά τύπο πυρηνικής οικογένειας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π32. Ιδιωτικά νοικοκυριά κατά τύπο, φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση του υπευθύνου του νοικοκυριού. Σύνολο Ελλάδος
Π33. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τις συνθήκες κατοικήσεως, και σε μη κανονικές κατοικίες. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά δια
Π34. Nοικοκυριά κατά μέγεθος και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με τον αριθμό των δωματίων που είναι στη διάθεση του νοικοκυριού. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτι
Π35. Nοικοκυριά και μέλη αυτών που διαμένουν σε κανονικές κατοικίες, ανάλογα με την πυκνότητα κατοικήσεως και τις ανέσεις που διαθέτουν. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (ασ
Π36. Πραγματικός πληθυσμός που απογράφηκε σε κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα
Π37. Πραγματικός πληθυσμός που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και είδος συλλογικής κατοικίας. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Publication Documents