Εκδότης Αντικειμένων

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στον τομέα του Τουρισμού

Διάρθρωση και Κατανομή Αμοιβών στις Επιχειρήσεις

Ερευνα Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας

Ερευνα Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Ερευνα Επιχειρήσεων Εμπορίου-Πωλήσεων- Επισκευών

Ερευνα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

Ερευνα για την Κατανάλωση ενέργειας στις Επιχειρήσεις

Ερευνα διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας

Ερωτηματολόγια Έρευνας Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού