Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο

Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού
Προϊστάμενος/η Παπαδοπούλου Ελένη
Τηλέφωνα 213 1352168, 210 4852168
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email e.papadopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) / 2014

Publication Documents

Πίνακας

Α01. Αριθμός τουριστών, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α02. Αριθμός ταξιδίων, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α02.1. Αριθμός ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού), με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α02.2. Αριθμός ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού) - Αναλυτικός πίνακας, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α03. Αριθμός διανυκτερεύσεων, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α03.1. Αριθμός διανυκτερεύσεων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού),με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α03.2. Αριθμός διανυκτερεύσεων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού) - Αναλυτικός πίνακας, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α04. Δαπάνες, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α04.1. Δαπάνες ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού), με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α04.2. Δαπάνες σε πακέτα διακοπών, με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Α04.3. Δαπάνες ταξιδίων εξωτερικού σε πακέτα διακοπών (κατά χώρα προορισμού), με 1 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β01. Αριθμός τουριστών, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β02. Αριθμός ταξιδίων, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β02.1. Αριθμός ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού), με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β02.2. Αριθμός ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού) - Αναλυτικός πίνακας, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β03. Αριθμός διανυκτερεύσεων, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β03.1. Αριθμός διανυκτερεύσεων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού),με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β03.2. Αριθμός διανυκτερεύσεων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού) - Αναλυτικός πίνακας, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β04. Δαπάνες, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β04.1. Δαπάνες ταξιδίων εξωτερικού (κατά χώρα προορισμού), με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β04.2. Δαπάνες σε πακέτα διακοπών, με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Β04.3. Δαπάνες ταξιδίων εξωτερικού σε πακέτα διακοπών (κατά χώρα προορισμού), με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις
Publication Documents