Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού
Προϊστάμενος/η Παπαδοπούλου Ελένη
Τηλέφωνα 213 1352168, 210 4852168
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email e.papadopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) / 2022

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών), 2022

Publication Documents