Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού
Προϊστάμενος/η Παπαδοπούλου Ελένη
Τηλέφωνα 213 1352168, 210 4852168
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email e.papadopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα καταλύματα / 2021

Ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα καταλύματα, 2021

Publication Documents

Πίνακας

13. Αφίξεις, διανυκτερεύσεις πελατών και πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ) και καταλύματα σύντομης διαμονής, κατά Περιφέρεια (Mηνιαία στοιχεία)
09. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διαμονής, κατά μήνα
08. Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διανομής, κατά μήνα
07. Πληρότητα κλινών, κατά μήνα (σε ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα)
06. Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διαμονής
05. Αφίξεις αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διαμονής
04. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διαμονής, κατά Περιφερειακή Ενότητα
03. Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και καταλύματα σύντομης διαμονής, κατά Περιφερειακή Ενότητα
02. Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία
01. Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
14. Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, κάμπινγκς και καταλύματα σύντομης διαμονής, ανά περιφέρεια και χώρα προέλευσης
10. Αφίξεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο
11. Διανυκτερεύσεις πελατών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο
12. Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο
Publication Documents