Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού και Πολιτισμού
Προϊστάμενος/η Παπαδοπούλου Ελένη
Τηλέφωνα 213 1352168, 210 4852168
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email e.papadopoulou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ξενοδοχεία, κάμπινγκ και ενοικιαζόμενα καταλύματα / 2008

Publication Documents

Πίνακας

01. Δυναμικότητα καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά νομό ( Συγκεντρωτικό 2008 )
02. Ξενοδοχειακό δυναμικό κατά κατηγορία ( Συγκεντρωτικό 2008 )
03. Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά Νομό
04. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά Νομό
05. Αφίξεις αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
06. Διανυκτερεύσεις αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
07. Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά μήνα ( Συγκεντρωτικό 2008 )
08. Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά μήνα
09. Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά μήνα
10. Αφίξεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά δημοτικό διαμέρισμα της Χώρας
11.Διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου (πλην κάμπινγκ), κατά δημοτικό διαμέρισμα της Χώρας
12. Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κατά Δημοτικό Διαμέρισμα ( Συγκεντρωτικό 2008 )
Publication Documents