Μεθοδολογία

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
Προϊστάμενος/η Σπυρούλης Στέργιος
Τηλέφωνα 213 1352050, 210 4852050
Γραμματεία 213 1352049, 213 1352457
Φαξ 213 1352474
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.spyroulis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Εκτάσεις και Παραγωγή / 2022

Εκτάσεις και Παραγωγή, 2022

Publication Documents

Πίνακας

01. Εκτάσεις καλλιεργειών και αγρανάπαυσης, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02α. Σιτηρά για καρπό. Εκτάσεις και παραγωγή κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02β. Βρώσιμα όσπρια. Εκτάσεις και παραγωγή κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02γ. Κτηνοτροφικά όσπρια. Εκτάσεις και παραγωγή, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02δ. Βιομηχανικά φυτά. Εκτάσεις και παραγωγή κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02ε. Κτηνοτροφικά φυτά για σανό. Εκτάσεις και παραγωγή, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
02η. Πεπονοειδή και πατάτες. Εκτάσεις και παραγωγή, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
03α. Λαχανικά. Εκτάσεις και παραγωγή κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
03β. Κηπευτική γη. Εκτάσεις γης λαχανόκηπων και αγρών που φυτεύτηκαν με λαχανικά και λοιπές κηπευτικές καλλιέργειες, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
04. Αμπέλια και σταφιδάμπελα. Εκτάσεις και παραγωγή κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
05α. Δενδρώδεις Καλλιέργειες. Εκτάσεις συνεχών (κανονικών) δενδρώνων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
05β. Δενδρώδεις Καλλιέργειες. Αριθμός δένδρων και παραγωγή κυριότερων δενδρωδών καλλιεργειών, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
06. Ποτιστικές εκτάσεις, κατά κατηγορίες καλλιεργειών, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
07. Παραγωγή μερικών δευτερογενών προϊόντων, κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
Publication Documents