Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 2131353059 , 2131353095 , 2131353087 , 2131353090
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές - Ετήσια / 2016

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές - Ετήσια, 2016

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents