Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η Τζώρτζη Πότα
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 2131353059 , 2131353095 , 2131353087 , 2131353090
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.tzortzi@statistics.gr, transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές - Ετήσια / 2015

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές - Ετήσια, 2015

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αριθμός φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά έδρα οχήματος, είδος χρήσης, βάρος φορτίου σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Αριθμός φορτώσεων φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τόπο φόρτωσης, είδος χρήσης, βάρος φορτίου, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2. Αριθμός εκφορτώσεων φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τόπο εκφόρτωσης, είδος χρήσης, βάρος φορτίου σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Σύνολο φορτωθέντων προϊόντων με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα (εισαγωγές) σε τόνους, κατά είδος και χώρα προέλευσης (εκτός Ελλάδος)
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2. Σύνολο φορτωθέντων προϊόντων με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα (εισαγωγές) σε τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και χώρα προέλευσης (εκτός Ελλάδος)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. Σύνολο εκφορτωθέντων προϊόντων (εξαγωγές) με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα σε τόνους κατά είδος και χώρα προορισμού (εκτός Ελλάδος)
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2. Σύνολο εκφορτωθέντων προϊόντων (εξαγωγές) με ελληνικά φορτηγά αυτοκίνητα σε τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και χώρα προορισμού (εκτός Ελλάδος)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά ιδιωτικής (Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (I.X.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2. Μεταφορές προϊόντων με φορτηγά δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. Μεταφερθέντα προϊόντα με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) σε τόνους και τονοχιλιόμετρα, κατά είδος και τύπο φορτίου (συσκευασία μεταφοράς εμπορευμάτων)