Ιστορικό
Μεθοδολογία
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η Τζώρτζη Πότα
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 213 1352500, 213 1352508
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.tzortzi@statistics.gr, transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Πλοία και Πληρώματα (Απογραφή) / 2018

Πλοία και Πληρώματα (Απογραφή), 2018

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

37. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά αυτοματοποιημένα εμπορικά πλοία (δεξαμενόπλοια), 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικοτητας
36. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά αυτοματοποιημένα φορτηγά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικοτητας
35. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά αυτοματοποιημένα εμπορικά πλοία (δεξαμενόπλοια), 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών των πλοίων
34. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών, που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά αυτοματοποιημένα φορτηγά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών των πλοίων
31. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων και ηλικιών
30.Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως και ομάδες ηλικιών
29α. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων και ηλικιών
29. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών
28α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-09-2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα επιβατηγά και λοιπών κατηγοριών πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, εν ενεργεία, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας,και αργούντα
28. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-09-2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα επιβατηγά και λοιπών κατηγοριών πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, εν ενεργεία, κατά περιοχή όπου ταξίδευαν, και αργούντα
27α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-09-2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, φορτηγά και δεξαμενόπλοια,100 ΚΟΧ και άνω, εν ενεργεία, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας, και αργούντα
27. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-09-2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα πλοία, φορτηγά και δεξαμενόπλοια,100 ΚΟΧ και άνω, εν ενεργεία, κατά περιοχή όπου ταξίδευαν, και αργούντα
26α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά επιβατηγά και λοιπών κατηγοριών πλοία,100 ΚΟΧ και άνω,εν ενεργεία,κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας,και αργούντα,κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
26. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-09-2014 σε ελληνικά εν ενεργεία και αργούντα, επιβατηγά και λοιπών κατηγοριών πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως και προσόντα των ναυτικών
25α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν σε ελληνικά πλοία,φορτηγά και δεξαμενόπλοια, 100 ΚΟΧ και άνω, εν ενεργεία,κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας,και αργούντα,κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως και προσόντα
25. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την σε εν ενεργεία και αργούντα ελληνικά πλοία,φορτηγά και δεξαμενόπλοια,100ΚΟΧ και άνω,κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως και προσόντα των ναυτικών και κατά περιοχή
01. Ελληνικά και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, 100 ΚΟΧ και άνω, και αριθμός υπηρετούντων σε αυτά ναυτικών με εθνικότητα, ανάλογα με την κατάσταση των πλοίων την ημέρα της απογραφής
02. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν σε ελληνικά και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά τις απογραφές των ετών 2012 και 2014
03. Ναυτικοί που υπηρετούσαν σε ελληνικά και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων, κατά τις απογραφές των ετών 2012 και 2014
04. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε εμπορικά πλοία, 1000 ΚΟΧ και άνω, υπό ελληνική σημαία, και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
05. Ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, υπό ελληνική σημαία, και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά εθνικότητα ναυτικών και κατηγορίες πλοίων
06.΄Ελληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε ελληνικά και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, 100 ΚΟΧ και άνω, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων και ομάδες ηλικιών
07. Ελληνες ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε ελληνικά και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, 100 ΚΟΧ και άνω, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα καταγωγής και κατοικίας τους
08. Κατανομή ελληνικών και συμβεβλημένων με το ΝΑΤ ελληνόκτητων εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω,ανάλογα με την κατάσταση των πλοίων την ημέρα της απογραφής και του πληρώματος που υπηρετούσε σε αυτά, κατά κατηγορία πλοίων
09. Αριθμός πλοίων και αριθμός Ελλήνων και ξένων ναυτικών, που υπηρετούσαν σε ελληνικά εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω,κατά τις απογραφές των ετών 2012 και 2014
10. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω,κατά τις απογραφές των ετών 2008, 2010, 2012 και 2014
11. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω,κατά σημαία πλοίων, κατά τις απογραφές των ετών 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 και 2014
12. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών, που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κατηγορία πλοίων και περιοχή όπου ταξίδευαν
13. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών των πλοίων
14. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εν ενεργεία εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ομάδες ηλικιών των πλοίων
15. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά τρόπο ναυτολογήσεως
16. Γυναίκες ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
17. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν κατά τις απογραφές των ετών 2006-2008-2010,2012 και 2014 σε ελληνικά εμπορικά πλοία,100ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων
17α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν κατά τις απογραφές των ετών 2006-2008 - 2010 - 2012 και 2014 σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων
18. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που απογράφηκαν την 20-9-2014 και την 20-9-2012 ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, ΚΟΧ και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων
18α. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2012 και την 20-9-2014
19. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
20. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά εν ενεργεία πλοία, φορτηγά και δεξαμενόπλοια, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας
21. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά εν ενεργεία πλοία, επιβατηγά και λοιπών κατηγοριών, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας
22. Κατανομή των Ελλήνων και ξένων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά εν ενεργεία πλοία, φορτηγά και δεξαμενόπλοια, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας, σε σχέση με τον αριθμό των ναυτικών
23. Ελληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως και κατηγορίες πλοίων
24. Έλληνες ναυτικοί απόφοιτοι επαγγελματικής εκπαιδεύσεως που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολόγησεως
24α. Κύπριοι ναυτικοί που έχουν αποφοιτήσει από την ΑΔΣΕΝ και υπηρετούσαν την 20-9-2012 και την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία,100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
24β. Έλληνες ναυτικοί απόφοιτοι μέσης γενικής και δημοτικής εκπαιδεύσεως, που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟX και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
24γ. Έλληνες ναυτικοί απόφοιτοι μέσης γενικής και δημοτικής εκπαιδεύσεως, που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟX και άνω, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων
24δ. Έλληνες ναυτικοί απόφοιτοι της Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
32. Κατανομή των ναυτικών που υπηρετούσαν την ημέρα της απογραφής (20-9-2014) σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά εθνικότητα των ναυτικών και κατηγορία των πλοίων
33. Κατανομή των Ελλήνων ναυτικών που υπηρετούσαν την 20-9-2014 σε ελληνικά και σε συμβεβλημένα με το ΝΑΤ ελληνόκτητα εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, κατά περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα και κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων
Publication Documents