Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μεταφορών
Προϊστάμενος/η Τζώρτζη Πότα
Τηλέφωνα 213 1352187
Γραμματεία 213 1352500, 213 1352508
Φαξ 213 1352496
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.tzortzi@statistics.gr, transport@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Πλοία και Πληρώματα (Απογραφή) / 2002

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

20. Ελληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, υπό ελληνική σημαία, και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά ειδικότητα ναυτολογήσεως
21. Ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, υπό ελληνική σημαία, και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά εθνικότητα ναυτικών και κατηγορίες πλοίων
22.΄Ελληνες και ξένοι ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε ελληνικά και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, 100 ΚΟΧ και άνω, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά μεγάλες ομάδες ειδικοτήτων και ηλικιών
23. Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούσαν την 20ή Σεπτεμβρίου σε ελληνικά και σε ελληνόκτητα πλοία, υπό ξένη σημαία, 100 ΚΟΧ και άνω, συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό καταγωγής και κατοικίας τους
Publication Documents