Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Τμήμα Μεθοδολογίας και Ονοματολογιών
Προϊστάμενος/η Νικολαϊδης Ιωάννης
Τηλέφωνα 213 1352195, 210 4852195
Γραμματεία 213 1352617 , 213 1353091
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email i.nikolaidis@statistics.gr