Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Τμήμα Μεθοδολογίας και Ονοματολογιών
Προϊστάμενος/η Βούλγαρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352195, 210 4852195
Γραμματεία 213 1353092, 213 1353093
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.voulgaris@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων & Οικισμών / 2009

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents