Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Λογαριασμών Νοικοκυριών, Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων, Αλλοδαπής
Προϊστάμενος/η Νικολαϊδης Αναστάσιος
Τηλέφωνα 213 1352083, 210 4852083
Γραμματεία 213 1352563, 213 1352565
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email a.nikolaidis@statistics.gr