Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Προϊστάμενος/η Δαφνή Ανδριάνα
Τηλέφωνα 213 1352044
Γραμματεία 213 2352058
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση
Email a.dafni@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων) / 2020

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων), 2020

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

10. Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
09. Αναλυτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
07. Δαπάνες και επενδύσεις των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
06. Βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
05. Kόστος εργασίας των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
04. Mέση ετήσια απασχόληση των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
03. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
02. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
01. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
Publication Documents