Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Προϊστάμενος/η Δαφνή Ανδριάνα
Τηλέφωνα 213 1352044
Γραμματεία 213 2352058
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση
Email a.dafni@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων) / 2018

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων), 2018

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
02. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
03. Συνοπτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
04. Mέση ετήσια απασχόληση των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
05. Kόστος εργασίας των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
06. Βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
07. Δαπάνες και επενδύσεις των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
09. Αναλυτικά στοιχεία διάρθρωσης των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2) - Σύνολο Ελλάδος
10. Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά περιφέρεια και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev. 2)
Publication Documents