Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων
Προϊστάμενος/η Δαφνή Ανδριάνα
Τηλέφωνα 213 1352044
Γραμματεία 213 2352058
Φαξ 213 1352397
Διεύθυνση
Email a.dafni@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο (διάρθρωση επιχειρήσεων) / 2002

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεγεθών των επιχειρήσεων εμπορίου
02. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης και κατά τμήμα οικονομικής δραστηριότητας
03. Συνοπτικά στοιχεία των βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά περιφέρεια και τμήμα οικονομικής δραστηριότητας
04. Ανάλυση της μέσης ετήσιας απασχόλησης κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev.1.1)
05. Ανάλυση του κόστους εργασίας κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
06. Ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
07. Ανάλυση δαπανών και επενδύσεων κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
08. Ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κύρια δραστηριότητα και ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev.1.1)
09. Ανάλυση βασικών μεταβλητών των επιχειρήσεων εμπορίου κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1)
10. Κατανομή των επιχειρήσεων εμπορίου κατά ομάδα οικονομικής δραστηριότητας (Nace rev. 1.1) και περιφέρεια
Publication Documents