Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οικονομικά χαρακτηριστικά / 2001

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Μ περιέχουν στοιχεία Μόνιμου Πληθυσμού, ενώ οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Π περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Μ01. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ02. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ03. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ04. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ05. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές,
Μ06. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ07. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ08. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και φύλο. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ09. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ10. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ11. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ12. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ13. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ14. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ15. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ16. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ17. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός , απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και άνεργοι. Σύνολο Ελλάδος, Γεωγραφική ζώνη ( NUTS I), περιφέρεια ( NUTS II ), νομός, δήμος - κοινότητα και δημοτικό
Μ18. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ19. Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και αιτία που δεν εργάζονται. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ20. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Μ21.Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορει
Μ22. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά,
Μ23. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και
Μ24. Οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός αλλοδαπών κατά φύλο και υπηκοότητα. Νομοί, Δήμοι - Κοινότητες
Μ25. Oικονομικώς ενεργός πληθυσμός συλλογικών κατοικιών κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ26. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ27. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ28. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ29. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ30. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ31. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ32. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ33. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ34. Απασχολούμενοι κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ35. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ36. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ37. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ38. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας θέση στο επάγγελμα και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος
Μ39. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά χώρα υπηκοότητας , φύλο και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος
Μ40. Aπασχολούμενα άτομα 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και κατά το Δεκέμβριο 1995. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων ή
Μ41. Aπασχολούμενα άτομα 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων ή των κοιν
Μ42. Aπασχολούμενα άτομα 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και κατά το Δεκέμβριο 1995. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων ή των κοινοτήτων - Εξωτερικό
Μ43. Aπασχολούμενα άτομα 10 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και τόπο διαμονής κατά την απογραφή 2001 και πριν ένα χρόνο. Σύνολο Eλλάδος κατά τάξεις μεγέθους των δήμων ή των κοινοτήτων - Εξωτερικό
Μ44. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος και νομοί
Μ45. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος και νομοί
Μ46. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος και νομοί
Μ47. Αλλοδαποί κατά Υπηκοότητα και Κατάσταση απασχόλησης. Σύνολο χώρας και νομοί
Μ48. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Νομοί, Δήμοι - Κοινότητες
Μ49. Απασχολούμενοι αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Νομοί, Δήμοι - Κοινότητες
Μ50. Μόνιμος πληθυσμός συλλογικών κατοικιών ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών, με διάκριση σε οικονομικώς ενεργό και μη ενεργό. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π01. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π02. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π03. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π04. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π05. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π06. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νο
Π07. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π08. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και φύλο. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π09.Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π10. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π11. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π12. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π13. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π14. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π15. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π16. Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και αιτία που δεν εργάζονται. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π17. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π18. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π19. Oικονομικώς ενεργός πληθυσμός, που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π20. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π21. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορει
Π22. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, η
Π23. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και
Π24. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π25. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π26. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π27. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π28. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και νομοί
Π29. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π30. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π31. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π32. Απασχολούμενοι κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π33. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π34. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π35. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος αστικές και αγροτικές περιοχές
Π36. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας θέση στο επάγγελμα και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος
Π37. Πραγματικός πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών με διάκριση σε οικονομικώς ενεργό και μη ενεργό. Σύνολο Eλλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές