Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Οικονομικά χαρακτηριστικά / 1991

Όλοι οι πίνακες περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

01. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κ
02. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
03. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος,αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης και λοιπές αστικές) ημιαστικές και αγροτικές περιοχές,
04. Οικονομικώς ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών και φύλο. Σύνολο Ελλάδος,κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές ,ημιαστικές,αγροτικές περιοχές και νομοί
05. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτ
06. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγρκοτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχέ
07. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
08. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περ
09. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα,ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές και
10. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσμ
11. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές
12. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά δι
13. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγρο
14. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο,ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά
15. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
16. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές) ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερί
17. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, διψήφιο κωδικό ατομικών επαγγελμάτων και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές) , ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
18. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης , λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγ
19. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Νομοί, αστικοί, ημιαστικοί δήμοι και κοινότητες, αγροτικές περιοχές, πεδινές ημιορεινές και ορεινές περιοχές
20. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης , λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτικ
21. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά κοινωνικοοικονομική κατάσταση και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα
22. Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός ανάλογα με την κύρια πηγή συντήρησής του κατά οικογενειακή κατάσταση,ομάδες ηλικιών και φύλο. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
23. Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, αιτία που δεν εργάζεται και κυριότερη πηγή συντήρησή του. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές,ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
24. Οικονομικώς μη ενεργός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και αιτία που δεν εργάζεται. Σύνολο Ελλάδος,αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονικής, και λοιπές αστικές) ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικ
25. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγρκοτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά δ
26. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφι
27. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές πε
28. Απασχολούμενοι κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση,ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτικές
29. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικέ
30. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτικές π
31. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, θέση στο επάγγελμα και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδας. Σύνολο Ελλάδος
32. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοι
33. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές,
34. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και ομάδες ατομικών επαγγελμάτων. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης,λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα κ
35. Απασχολούμενοι κατά φύλο, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων και θέση στο επάγγελμα. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης , λοιπές αστικές), ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσ
36. Απασχολούμενοι κατά επίπεδο εκπαιδεύσεως, ομάδες ατομικών επαγγελμάτων, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης , λοιπές αστικές),ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
37. Απασχολούμενοι κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα, ομάδες ηλικιών και ώρες εργασίας κατά την τελευταία προ της απογραφής εβδομάδας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λοιπές αστικές),ημιαστικ
38. Απασχολούμενοι στον ίδιο ή άλλο δήμο και κοινότητα από τη συνήθη διαμονή, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών, είδος μεταφορικού μέσου και χρόνο μετακίνησης στον τόπο εργασίας. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές,ημι
39. Πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες,κατά φύλο ομάδες ηλικιών, κατηγορίες συλλογικών κατοικιών και με διάκριση σε οικονομικώς ενεργό και μη ενεργό. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκρ
40. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, που απογράφηκε σε συλλογικές κατοικίες, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών , κατηγορίες συλλογικών κατοικιών και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. Σύνολο Ελλάδος, αστικές (Πολεοδομικά Συγκροτήματα