Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2011

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Α περιέχουν στοιχεία σε επίπεδο Συνόλου Χώρας και Περιφέρειας,από Β σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου,από Γ για οικισμούς με πληθυσμό 50.000 και άνω.

Publication Documents

Πίνακας

Α01. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο γέννησης (Περιφέρεια, χώρα εξωτερικού) Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α02. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ηλικία, φύλο και οικογενειακή κατάσταση Σύνολο χώρας, Περιφέρειες
Α03. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης Σύνολο χώρας, Περιφέρειες
Α04. Μόνιμος Πληθυσμός κατά υπηκοότητα, φύλο και οικογενειακή κατάσταση Σύνολο χώρας, Περιφέρειες
Α05. Μόνιμος Πληθυσμός κατά υπηκοότητα, φύλο και ομάδες ηλικιών Σύνολο χώρας, Περιφέρειες
Α06. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες
Α07. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και αριθμό παιδιών. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α08. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α09. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Α10. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και αριθμό παιδιών. Σύνολο Eλλάδος, Περιφέρειες
Β01. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και τόπο γέννησης (Περιφερειακή ενότητα, χώρα εξωτερικού) Περιφερειακές Ενότητες
Β02. Μόνιμος πληθυσμός κατά τόπο γέννησης (Δήμος, χώρα εξωτερικού) Δήμοι
Β03. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση Περιφερειακές Ενότητες
Β04. Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β05. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης Περιφερειακές Ενότητες
Β06. Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Περιφερειακές Ενότητες Δήμοι
Β07. Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες υπηκοοτήτων Περιφερειακές Ενότητες
Β08. Μόνιμος Πληθυσμός κατά οικογενειακή κατάσταση και ομάδες υπηκοοτήτων Περιφερειακές Ενότητες
Β09. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων Δήμοι
Β10. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά ομάδες υπηκοοτήτων, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης Περιφερειακές Ενότητες
Β11. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών και ομάδες υπηκοοτήτων Περιφερειακές Ενότητες
Β12. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω κατά αριθμό παιδιών. Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β13. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ηλικία του μικρότερου παιδιού Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β14. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ηλικία του μεγαλύτερου παιδιού Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι
Β15. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και αριθμό παιδιών Περιφερειακές Ενότητες
Γ01. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ02. Πληθυσμός κατά φύλο και οικογενειακή κατάσταση. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ03. Μόνιμος Πληθυσμός, κατά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ04. Μόνιμος Πληθυσμός κατά ομάδες υπηκοοτήτων. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ05. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά αριθμό παιδιών. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Γ06. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά επίπεδο εκπαίδευσης και αριθμό παιδιών. Οικισμοί με πληθυσμό 50.000 και άνω
Publication Documents