Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημογραφικά χαρακτηριστικά / 2001

Οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Μ περιέχουν στοιχεία Μόνιμου Πληθυσμού, ενώ οι πίνακες των οποίων η αρίθμηση αρχίζει από Π περιέχουν στοιχεία Πραγματικού Πληθυσμού

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

Μ01. Μόνιμος πληθυσμός. Νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμοί
Μ02. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, Γεωγραφικές ζώνες ( NUTS I), περιφέρειες ( NUTS II ), νομοί, δήμοι-κοινότητες και δημοτικά-κοινοτικά διαμερίσματα
Μ03. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά) και οικισμοί
Μ04. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ05. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ06. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση.Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Μ07. Μόνιμος πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ08. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα
Μ09. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
Μ10. Μόνιμος πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών(1) και επίπεδο εκπαίδευσης. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και
Μ11. Μόνιμος πληθυσμός. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ12. Μόνιμος πληθυσμός. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ13. Μόνιμος πληθυσμός. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
Μ14. Μόνιμος πληθυσμός. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά σχολή, τμήμα και φύλο. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ15. Μόνιμος πληθυσμός κατά υπηκοότητα και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ16. Μόνιμος πληθυσμός ελληνικής και ξένης υπηκοότητας με διάκριση των ξένων χωρών σε ΕΕ και λοιπές, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
Μ17. Μόνιμος πληθυσμός ελληνικής και ξένης υπηκοότητας κατά φύλο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
Μ18. Μόνιμος πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ19. Μόνιμος πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά έτος γεννήσεως και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ20. Μόνιμος πληθυσμός. Γυναίκες που παντρεύτηκαν έστω και μία φορά, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά συνολική διάρκεια γάμου σε έτη και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και
Μ21. Μόνιμος πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και κατά ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Μ22. Μόνιμος πληθυσμός κατανεμημένος σε ομοδημότες, ετεροδημότες και αλλοδαπούς. Νόμιμος πληθυσμός κατανεμημένος σε διαμένοντες στο δήμο ή την κοινότητα που είναι δημότητες, σε άλλους δήμους και κοινότητες και διαμένοντες στο εξωτ
Μ23. Οικισμοί και μόνιμος πληθυσμός αυτών κατά τάξεις μεγέθους. α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα β) Νομοί
Μ24. Μόνιμος πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Μέσος σταθμικός των υψομέτρων. α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά δ
Μ25. Οικισμοί και μόνιμος πληθυσμός κατά υψομετρικές ζώνες. α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα β) Νομοί
Μ26. Μόνιμος πληθυσμός. Aλλοδαποί κατά υπηκοότητα, φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης. Σύνολο Ελλάδος και νομοί
Μ27. Μόνιμος πληθυσμός. Αλλοδαποί κατά φύλο, οικογενειακή κατάσταση και 5ετείς ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, νομοί, αστικές και αγροτικές περιοχές
Μ28. Μόνιμος πληθυσμός. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα και ομάδες ηλικιών. Σύνολο χώρας και νομοί
Μ29. Μόνιμος πληθυσμός. Αλλοδαποί κατά υπηκοότητα, ομάδες ηλικιών και φύλο. Νομοί,Δήμοι - Κοινότητες
Μ30. Μόνιμος πληθυσμός. Aλλοδαποί κατά υπηκοότητα ,φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης. Νομοί, Δήμοι - Κοινότητες
Π01. Πραγματικός πληθυσμός. Νομοί, δήμοι, κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και οικισμοί
Π02. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, Γεωγραφικές ζώνες ( NUTS I), περιφέρειες ( NUTS II ), νομοί, δήμοι-κοινότητες και δημοτικά-κοινοτικά διαμερίσματα
Π03. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π04. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος κατά βαθμό αστικότητας, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π05. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο και ηλικία. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π06. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π07. Πραγματικός πληθυσμός κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και οικογενειακή κατάσταση. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά και ορεινά)
Π08. Πραγματικός πληθυσμός ηλικίας 10 ετών και άνω κατά φύλο, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση. Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα
Π09. Πραγματικός πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
Π10. Πραγματικός πληθυσμός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, ομάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης. Γεωγραφικά διαμερίσματα, νομοί, δήμοι και κοινότητες, δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα (αστικά, αγροτικά, πεδινά, ημιορεινά κα
Π11. Πραγματικός πληθυσμός. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π12. Πραγματικός πληθυσμός. Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π13. Πραγματικός πληθυσμός. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά σχολή και τμήμα, φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
Π14. Πραγματικός πληθυσμός. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτέρων Σχολών κατά σχολή και τμήμα και φύλο. Σύνολο Ελλάδος κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π15. Πραγματικός πληθυσμός κατά υπηκοότητα και φύλο. Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές
Π16. Πραγματικός πληθυσμός ελληνικής και ξένης υπηκοότητας, με διάκριση των ξένων χωρών σε ΕΕ και λοιπές, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος
Π17. Πραγματικός πληθυσμός ελληνικής και ξένης υπηκοότητας κατά φύλο. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα και νομοί
Π18. Πραγματικός πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π19. Πραγματικός πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά έτος γεννήσεως και αριθμό παιδιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομοί
Π20. Πραγματικός πληθυσμός. Γυναίκες που παντρεύτηκαν έστω και μία φορά, ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά συνολική διάρκεια γάμου σε έτη και ομάδες ηλικιών. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές
Π21. Πραγματικός πληθυσμός. Γυναίκες ηλικίας 10 ετών και άνω, κατά ομάδες ηλικιών, οικογενειακή κατάσταση και κατά ηλικία του μικρότερου παιδιού. Σύνολο Ελλάδος, γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές και αγροτικές περιοχές και νομο
Π22. Πραγματικός πληθυσμός κατανεμημένος σε απογραφέντες στο δήμο ή την κοινότητα που είναι δημότες, σε άλλους δήμους ή κοινότητες και αλλοδαπούς.Νόμιμος πληθυσμός κατανεμημένος σε δημότες στο δήμο ή την κοινότητα που απογράφηκαν,
Π23. Οικισμοί και πραγματικός πληθυσμός αυτών κατά τάξεις μεγέθους α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα β) Νομοί
Π24. Πραγματικός πληθυσμός, επιφάνεια και πυκνότητα του πληθυσμού, με διάκριση σε αστικές και αγροτικές περιοχές καθώς, και σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Μέσος σταθμικός των υψομέτρων. α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφι
Π25. Οικισμοί και πραγματικός πληθυσμός κατά υψομετρικές ζώνες. α) Σύνολο Ελλάδος και γεωγραφικά διαμερίσματα β) Νομοί
Publication Documents