Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 47 εβδομάδες του 2021

Νέα σελίδα για τις Πειραματικές Στατιστικές

Ανακοίνωση για τη νέα στατιστική δημοσίευση της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίων Τύπου

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου, 2ο τρίμηνο και Αύγουστος 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 26 εβδομάδες του 2020

Ανακοίνωση για Δελτία Τύπου που δημοσιεύθηκαν στις 18 Ιουνίου 2020 και 17 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση για δημοσίευση ειδικού θεματικού Δελτίου Τύπου για την εξέλιξη των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων

Ανακοίνωση για σειρά πειραματικών στατιστικών – Πρώτο θεματικό πεδίο: Προσδοκίες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για το 2020