Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

ΑΕΙ (αρ. φοιτητών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2013

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και Περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και Περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
02.1. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
02.1. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
02.1A. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
02.1AY. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά περιφέρεια, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
02.1Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
02.1Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
02.2. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
02.2. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
02.2A. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
02.2AY. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατά περιφέρεια, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο - Λήξη
02.2Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
02.2Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
03. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Διοικητικό προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά φύλο, κλάδο,
03. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών και Περιφέρεια - Έναρξη
03Y. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Διοικητικό προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά φύλο, κλάδο, σχέση εργασίας, Εκπ/κό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03Y. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
04. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04Y. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
05. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
05M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05MA. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Νεοεισελθόντες κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδων, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05MAY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Νεοεισελθόντες κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδων, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05MB. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ήδη Φοιτούντες κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05MBY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ήδη Φοιτούντες κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδων, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05Y. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
06. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
06Y. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
07. Αλλοδαποί και Ομογενείς Φοιτητές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Φύλο και Χώρα Υπηκοότητας - Λήξη
08. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
09. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
09M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Πτυχίο κατά Επίπεδο Σπουδων, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
09MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Πτυχίο κατά Επίπεδο Σπουδων, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
09Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
ISC1. Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εξάμηνο, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Έναρξη
ISC1. Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εξάμηνο, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC1M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC1Μ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Έναρξη
ISC2. Φοιτητές που έλαβαν πτυχίο, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έλαβαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC7. Αλλοδαποί και Ομογενείς Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη