Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

ΑΕΙ (αρ. φοιτητών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2002

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές (πλην Ιατρικής Αθηνών) και Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήματα και ΥΠΑ σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και ΥΠΑ σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
021. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
021. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
021Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
021Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή - Τμήμα και ΥΠΑ - Έναρξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, (πλην Ιατρικής Αθηνών) Τμήμα - Έναρξη
022Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
022Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Έναρξη
03. Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) Διοικητικό Προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Σχέση Εργασίας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
03. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών και ΥΠΑ - Έναρξη
03Y. Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) Διοικητικό Προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Σχέση Εργασίας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
03Y. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Έναρξη
04. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
04Y. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
05. Φοιτητές κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
05M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05Y. Φοιτητές κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα ΥΠΑ και Νομό (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
06. Φοιτητές κατά Έτος Γεννήσεως, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
06Y. Φοιτητές κατά Έτος Γεννήσεως, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
07. Αλλοδαποί και Ομογενείς Φοιτητές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (πλην Ιατρικής Αθηνών), Φύλο και Χώρα Υπηκοότητας - Λήξη
08. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Επίπεδο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών) Τμήμα - Λήξη
08Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Επίπεδο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
09. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα - Λήξη
09Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γεννήσεως, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών), Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
ISC1. Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εξάμηνο, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών) και Τμήμα - Λήξη
ISC2. Φοιτητές που έλαβαν πτυχίο, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έλαβαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή (πλην Ιατρικής Αθηνών) και Τμήμα - Λήξη