Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

ΑΕΙ (αρ. φοιτητών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη) / 2011

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και Περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και Περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του Ιδρύματος - Λήξη
02.1. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
02.1A. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη
02.1AY. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά περιφέρεια, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη
02.1Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
02.1Y. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
02.2Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
02.2Y. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
021. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει στο Τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
022. Διδακτικό Προσωπικό που διδάσκει στο Τμήμα, αλλά δεν ανήκει σε αυτό, κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
022A. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατά εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη
022AY. Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ): Διδακτικό προσωπικό που διδάσκει στο τμήμα αλλά ανήκει σε άλλο τμήμα του ίδιου ή άλλου εκπαιδευτικού ιδρύματος, κατά περιφέρεια, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη
03. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Διοικητικό προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά φύλο, κλάδο, σχέση εργασίας, Εκπ/κό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών και Περιφέρεια - Έναρξη
03Y. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ), Διοικητικό προσωπικό και Βοηθητικό Προσωπικό κατά φύλο, κλάδο, σχέση εργασίας, Εκπ/κό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03Y. Φοιτητές κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Έναρξη
04. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04Y. Φοιτητές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
05. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
05M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γέννησης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό - Λήξη
05Y. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Περιφέρεια και Νομό (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος στο οποίο φοιτούν) - Λήξη
06. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
06Y. Φοιτητές κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
07. Αλλοδαποί και Ομογενείς Φοιτητές κατά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Φύλο και Χώρα Υπηκοότητας - Λήξη
08. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Βαθμό Προόδου, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
09. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
09Y. Φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και Περιφέρεια - Λήξη
ISC1. Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εξάμηνο, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Έναρξη
ISC1. Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εξάμηνο, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC1M. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC1Μ. Μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Έναρξη
ISC2. Φοιτητές που έλαβαν πτυχίο, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έλαβαν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
ISC7. Αλλοδαποί και Ομογενείς Φοιτητές κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη