Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου “Εργασίες Συμβολαιογράφων” έτους 2021

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2020-21 Βρεφονηπιακών Σταθμών

Aνακοίνωση Αναβολής Δελτίου Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης 2018

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2020-21 Ανώτατη Εκπαίδευση

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου Έρευνας Οικονομικών Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 2020

Ανακοίνωση για την αντικατάσταση του Δελτίου Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου, Αύγουστος 2022

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης δελτίου τύπου Παρακολούθηση του έργου των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας 2021

Οδικά Τροχαία Ατυχήματα Ανακοίνωση Αναβολής Δ.Τ. 11.22

Αναβολή ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου 2021-2022 Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή

Αναβολή του Δελτίου Τύπου “Εργασίες Συμβολαιογράφων” έτους 2021