Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για αντικατάσταση πινάκων Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών

ΔΤΚ - Ανακοίνωση Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων (Οκτώβριος 2015)

Αλλαγή ημερομηνίας ανακοίνωσης δελτίου τύπου Ετήσιων μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων 2014

Ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το νέο ιστότοπο

Απάντηση σε δημοσίευμα του τύπου για αυτοκτονίες

Δημοσίευση ελλείμματος και χρέους από Eurostat χωρίς επιφυλάξεις για ενδέκατη συνεχή φορά από Νοέμβριο 2010

Διαγωνισμός για νέους στατιστικούς - Διεθνής Ένωση για τις Επίσημες Στατιστικές (IAOS)

Ανακοίνωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Στατιστικής

Ανακοίνωση για ανάρτηση πινάκων Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών 2014

Ανακοίνωση Επικαιροποίησης Καταλόγου των προγραμμιζόμενων πιστοποιήσεων στατιστικών των εθνικών Αρχών του ΕΛΣΣ 2015