Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου του Δείκτη Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας, Δ΄ τριμήνου 2015

Ανακοίνωση για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης για το 4ο τρίμηνο 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή έρευνες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΣΤΑΤ: Νέος Πρόεδρος

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίο Τύπου της Απογραφής Πλοίων και Πληρωμάτων έτους 2014

Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία πιστοποίησης των στατιστικών του Υπουργείου Οικονομικών

Εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων - Διαδικασία επιλογής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ

Αναφορά της Γραμματείας - Διαδικασία επιλογής του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων 3ου τριμήνου 2015

INTRASTAT – ΚΑΤΩΦΛΙΑ 2016