Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για αναθεώρηση αποτελεσμάτων Έρευνας Χρήσης Χρόνου 2013

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης 1ης κοινοποίησης ΔΥΕ 2016

Ανακοίνωση για πιστοποίηση στατιστικών Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανακοίνωση για την εγγραφή στο μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών ή/και Στατιστικών Ανταποκριτών της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου του Δείκτη Μισθών στο Σύνολο της Οικονομίας Δ΄ τρίμηνο 2015

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM)

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τους Λογαριασμούς Δασών

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Στατιστικές Υδάτων έτους 2014

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τους Λογαριασμούς Ροής Υλικών (MFA) έτους 2013