Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών έτους 2015

Ανακοίνωση αναθεώρησης των στοιχείων της Έρευνας Υγείας έτους 2014

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM), ετών 2013, 2014

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου του Δείκτη Μισθών στο σύνολο της Οικονομίας, Α΄ τριμήνου 2016

Ανακοίνωση αντικατάστασης πίνακα του Δελτίου Τύπου Τριμηνιαίου ΑΕΠ(εκτιμήσεις) 1ου τριμήνου 2016

Ανάρτηση πινάκων Ετήσιων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων 1995-2014 (ESA 2010)

Αναθεώρηση στοιχείων Εμπορευματικής Κίνησης στους Ελληνικούς Λιμένες 3ου τριμήνου 2014

Χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat τα στατιστικά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος

Ανακοίνωση Μεταφοράς Ημερομηνίας Δημοσίευσης ΔΤ Εμπορευματικές Συναλλαγές, Μάρτιος 2016

Announcement for the CPI March 2016 Press Release