Εκδότης Αντικειμένων

Χωρίς επιφυλάξεις από τη Eurostat τα στατιστικά στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος

Ανακοίνωση Αναβολής Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, λήξης σχολικού έτους 2014/2015

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου των Τριμηνιαίων Μη-Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης

Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στατιστικής

Ανακοίνωση ενιαίου Δελτίου Τύπου με τίτλο «Έρευνα Φαρμακείων – Φαρμακοποιών και Φαρμακαποθηκών»

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Κίνησης Ενοικιαζομένων Δωματίων της Χώρας έτους 2015

Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό “European Big Data Hackathon”

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2014

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου για τις έρευνες Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2014

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Διάρθρωση και Κατανομή των Αμοιβών έτους 2014