Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2ου Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση τελετής βράβευσης 2ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης ΔΤ Εμπορευματικών Συναλλαγών, μηνός Μαρτίου 2019 - Προσωρινά

Ανακοίνωση διοργάνωσης Διμερούς Διασυνοριακής εκδήλωσης μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και Στατιστικού Γραφείου Βουλγαρίας

Αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων διμερών σχέσεων Ελλάδας - Πολωνίας

Ανακοίνωση για τις Καθαρές Κοινωνικές Παροχές έτους 2016

Ανακοίνωση για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών - 4ο Τρίμηνο 2018

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δ.Τ. «Κενές Θέσεις Εργασίας, Δ΄ τριμήνου 2018»

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών - 4ο Τρίμηνο 2018