Εκδότης Αντικειμένων

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους Γ' τριμήνου 2019

Αναβολή δημοσίευσης των δελτίων τύπου της έρευνας εργατικού δυναμικού Σεπτεμβρίου 2019 και Γ’ τριμήνου 2019

Αναβολή δημοσίευσης των δελτίων τύπου Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή της έρευνας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας) ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου “Εργασίες Υποθηκοφυλακείων”, έτους 2017

Αναδημοσίευση του δελτίου τύπου Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού, έτους 2018

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου «Παρακολούθηση Δηλωθέντων Κρουσμάτων Λοιμωδών Νόσων» έτους 2018

Ανακοίνωση διενέργειας 3ου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Αναβολή Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου 16ης Οκτωβρίου 2019

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δελτίου Τύπου Κενές Θέσεις Εργασίας, Β΄ τρίμηνο 2019

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εφαρμογών Αίτησης Εξωτερικών Συνεργατών, PRODCOM, SILC