Εκδότης Αντικειμένων

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Intrastat

Έβδομη Ετήσια Έκθεση 2020 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Αναβολή Ανακοίνωσης Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας) λήξης ακαδημαϊκού έτους 2018/2019

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους του Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση για τη νέα στατιστική δημοσίευση της ΕΛΣΤΑΤ

Ανακοίνωση αναβολής και ημερομηνία δημοσίευσης δελτίου τύπου "Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων"

Ανακοίνωση αναβολής δελτίου τύπου έρευνας "Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (Πανεπιστημιακός Τομέας) " ακαδημαϊκού έτους 2019/2020

Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης Δελτίων Τύπου

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου, 2ο τρίμηνο και Αύγουστος 2020

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων του Λιανικού Εμπορίου