Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έρευνας Friedrich Naumann Foundation

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους Οκτώβριος 2020

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μη Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεσμικών Τομέων 3ου τριμήνου 2020

Ανακοίνωση - Επισήμανση της ΕΛΣΤΑΤ σε σχόλιο Βουλευτή - Αρχηγού Κόμματος

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, για τις πρώτες 49 εβδομάδες του 2020

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τα Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους Σεπτέμβριος 2020

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης έτους 2015

INTRASTAT 2021 - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ