Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση για την ανάδειξη των μαθητών που θα συμμετάσχουν στον 4ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική μέσω του Βραβείου Κοινού

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Ιανουαρίου 2021

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοίνωση έναρξης Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021

Αποτελέσματα του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση δημοσίευσης των ΔΤ μουσείων μηνών 8 9 10 του 2020 και μη δημοσίευσης μήνα 11 του 2020

Ανακοίνωση για δημοσίευση Δελτίων Τύπου

Ανακοίνωση έκτακτου Δελτίου Τύπου για εβδομαδιαία στοιχεία θανάτων, έτους 2020

Δελτίο Τύπου της Έρευνας Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης έτους 2015

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίου ΑΕΠ 4ου τριμήνου 2020 και έτος 2020