Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση Αναβολής Δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Γ΄ Τριμήνου 2021

Δελτίο Τύπου για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές (2019)

Δελτίο Τύπου Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου (Ιανουάριος 2022)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Έρευνας Θεραπευτηρίων έτους 2020

Ανακοίνωση Αναβολής Δελτίου Τύπου Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων Μηνός Φεβρουαρίου 2022

Ανακοίνωση δημοσίευσης ΔΤ Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτελέσματα κλήρωσης πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

Ανακοίνωση - Ημερομηνία κλήρωσης πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών νομισμάτων για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

Ανακοίνωση μη δημοσίευσης Δελτίου Τύπου Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων