Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγιο

Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Θυμόγλου Γεωργία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.thymoglou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γεννήσεις / 2016

Γεννήσεις, 2016

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Γεννήσεις - Απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά (1932 - 2022)
02. Σύνολο Χώρας - Γεννήσεις Ζώντων κατά έτος συμβάντος, ηλικία της μητέρας και την εντός ή εκτός γάμου γέννηση του νεογέννητου (1980 - 2022)
03. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (1980 - 2022)
03A. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας - Περιφέρειες, Νομοί με διάκριση σε περιοχές Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές (2000 - 2022)
04. Γεννήσεις Ζώντων κατα Ηλικία και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (1980 - 2022)
05. Γεννήσεις Ζώντων κατά Διάρκεια Κύησης, Βάρος Νεογνού και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (1980 - 2022)
06. Γεννήσεις κατά Τόπο Μονιμής Κατοικίας της Μητέρας. Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες (1999 - 2022)
07. Γεννήσεις ανά τύπο τοκετού (απλός - πολλαπλός) και αναλόγως της κατάστασης του νεογνού (ζωντανό - νεκρό) κατά τη γέννηση (1956 - 2022)
08. Γεννήσεις ζώντων κατά υπηκοότητα και τόπο μόνιμης κατοικίας (Νομός) της μητέρας (2004 - 2022)
09. Γεννήσεις ζώντων κατά σειρά γέννησης επί όλων των γεννήσεων ζώντων της ίδιας μητέρας (1999 - 2022)