Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352911, 213 1352913
Φαξ 213 1352837
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.bakalidou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Γεννήσεις / 2018

Γεννήσεις, 2018

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01. Γεννήσεις - Απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά (1932 - 2018)
02. Σύνολο Χώρας - Γεννήσεις Ζώντων κατά έτος συμβάντος, ηλικία της μητέρας και την εντός ή εκτός γάμου γέννηση του νεογέννητου (1980 - 2018)
03. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (1980 - 2018)
03A. Γεννήσεις Ζώντων στην Ελλάδα κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας - Περιφέρειες, Νομοί με διάκριση σε περιοχές Αστικές, Ημιαστικές και Αγροτικές (2000 - 2018)
04. Γεννήσεις Ζώντων κατα Ηλικία και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (1980 - 2018)
05. Γεννήσεις Ζώντων κατά Διάρκεια Κύησης, Βάρος Νεογνού και Τόπο Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (Νομός) (1980 - 2018)
06. Γεννήσεις κατά Τόπο Μονιμής Κατοικίας της Μητέρας. Δήμοι, Δημοτικές Ενότητες (1999 - 2018)
07. Γεννήσεις ανά τύπο τοκετού (απλός - πολλαπλός) και αναλόγως της κατάστασης του νεογνού (ζωντανό - νεκρό) κατά τη γέννηση (1956 - 2018)
08. Γεννήσεις ζώντων κατά υπηκοότητα και τόπο μόνιμης κατοικίας (Νομός) της μητέρας (2004 - 2018)